CoolRoofs

English (United Kingdom)GreekItalian (Italy)French (Fr)Deutsch (DE-CH-AT)
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών (Πακέτο Εργασίας 2)

Σκοπός του Πακέτου Εργασίας είναι η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψυχρών Στεγών (ΕΣΨΣ).

 

Το Σώμα αυτό δημιουργείται με σκοπό να φέρει σε συνεννόηση όλους τους σχετικούς φορείς στον τομέα των ψυχρών στεγών, όπως Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη, παράγοντες της αγοράς, κατασκευαστές ψυχρών στεγών, προμηθευτές, διανομείς υλικών, κατασκευαστές μονώσεων, συμβούλους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όπως και τελικούς χρήστες, δηλαδή δήμους, τοπικές αρχές, τεχνικά επιμελητήρια, κυβερνητικές οργανώσεις, συμβούλια ποιότητας αέρα, αρχές κωδικοποίησης, εταιρίες συντηρήσεων, κατασκευαστές, αναπτυξιακές εταιρίες, οργανισμοί στέγασης και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιώτες.

 

Το ΕΣΨΣ θα ενώσει όλες τις κινητήριες δυνάμεις για την προώθηση και ενσωμάτωση των ψυχρών στεγών στην Ευρώπη, δηλαδή και τον εμπορικό τομέα αλλά και τους τελικούς χρήστες, στοχεύοντας να επιταχύνει την μεταφορά της γνώσης, να απαλείψει τα εμπόδια στην διάδοση, να βοηθήσει τους κατασκευαστές ώστε να δημιουργήσουν προϊόντα ψυχρών στεγών, να εκπαιδευτεί το κοινό, οι διαμορφώνοντες κανονισμούς και να αναπτυχθούν προγράμματα κινήτρων.

 

Ακόμη το ΕΣΨΣ θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση των μηχανισμών που θα επιτρέψουν στους σχετιζόμενους με τις Ψυχρές στέγες στην ΕΕ να αναπτύξουν και να θεσπίσουν ένα ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

 

Επιπρόσθετα το ΕΣΨΣ θα προσπαθήσει να αναπτύξει συνδέσμους με άλλα Συμβούλια και ινστιτούτα παγκοσμίως που σχετίζονται με το πεδίο των Ψυχρών Στεγών, και από την τεχνική πλευρά αλλά και από την νομοθετική πλευρά, καθώς και με διάφορες εταιρίες Ψυχρών Στεγών ή οργανισμούς στις ΗΠΑ, Ασία, κλπ.

 

Στην παρούσα φάση, θα γίνει ενημέρωση όλων των καθοριστικών εμπορικών τομέων για την ύπαρξη του ΕΣΨΣ έσω του Πακέτου Εργασίας 6 για την διάδοση και την επικοινωνία.

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι το ΕΣΨΣ προορίζεται να συνεχίσει την λειτουργία του και μετά την λήξη του Προγράμματος Ψυχρών Στεγών.Next Cool Roofs Council Meeting PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών (Πακέτο Εργασίας 2)
  
Κυριακή, 19 Σεπτέμβριος 2010 17:58
There are no translations available.

Next Cool Roofs Council Meeting

The next Cool Roofs Council Meeting will be held in Rhodes on Saturday 2nd of October 2010.

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 29 Σεπτέμβριος 2010 16:12 )
 
Δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για Ψυχρές Στέγες PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών (Πακέτο Εργασίας 2)
  
Δευτέρα, 15 Ιούνιος 2009 16:54

Το δεύτερο πακέτο εργασίας του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ψυχρές Στέγες» που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο της La Rochelle έχει τους εξής στόχους:

  • την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για Ψυχρές Στέγες (Ε.Σ.Ψ.Σ) (EUCOOL ROOFS COUNCIL (EU-CRC) ).

  • τη δημιουργία του πλάνου δράσης ψυχρών στεγών

  • τη δημιουργία του στρατηγικού πλάνου του Ε.Σ.Ψ.Σ

  • τη δημιουργία του website του προγράμματος «Ψυχρές Στεγες»

  • τη δημιουργία του website του Ε.Σ.Ψ.Σ.

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για Ψυχρές Στέγες ιδρύθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2009, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης του στο Λονδίνο. Το Ε.Σ.Ψ.Σ. έχει 6 ειδικές επιτροπές με διαφορετικές λειτουργίες, όπως αυτές αναλύονται στο τεύχος 1 των «COOL» νέων :

Α)Τεχνική Επιτροπή

Β) Επιτροπή Τεκμηρίωσης

Γ) Επιτροπή Πολιτικής

Δ) Επιτροπή Αγοράς

Ε) Επιτροπή Τελικών Χρηστών

ΣΤ) Νομική Επιτροπή

 

Το Ε.Σ.Ψ.Σ στοχεύει στο να συγκεντρώσει τις δυνάμεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων που σχετίζονται με τις «Ψυχρές Στέγες», όπως βιομηχανία, ερευνητικά κέντρα, κέντρα αγοράς και κατασκευαστές ψυχρών υλικών, προμηθευτές, και διανομείς, εργολάβους, συμβούλους, καθώς επίσης και τους τελικούς χρήστες.

Το Συμβούλιο θα συνενώσει όλες τις κινητήριες δυνάμεις για την προώθηση και την υιοθέτηση της τεχνολογίας ψυχρών στεγών στην Ε.Ε.

Επιπλέον, το Ε.Σ.Ψ.Σ θα παίξει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των μηχανισμών που θα επιτρέψουν στους εμπλεκόμενους φορείς στο χώρο των Ψυχρών Στεγών να αυξηθούν σταδιακά, καθώς και στην κατανόηση του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ένα ρυθμιστικό ή κατευθυντήριο πλαίσιο τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα αναπτύσσεται το πλάνο δράσης του Ε.Σ.Ψ.Σ. Πρόκειται για μια λίστα από ενέργειες και στρατηγικές που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να βοηθήσουν την εκπλήρωση των στόχων του πλάνου. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του πλάνου δράσης για τις ψυχρές στέγες είναι:

  • η ανάπτυξη πολιτικής, μεταφέροντας εμπειρία και προσφέροντας καλύτερη κατανόηση της πιθανής συμβολής από την εφαρμογή της τεχνολογίας των ψυχρών στεγών στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και δροσισμό στην Ε.Ε.

  • η αντιμετώπιση πιθανών «εμποδίων» της αγοράς και η απλοποίηση των διαδικασιών για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στον κτιριακό τομέα

  • η αλλαγή της συμπεριφοράς των εμπλεκόμενων φορέων και των φορέων λήψης αποφάσεων, ώστε να υπάρξει ευρύτερη αποδοχή της τεχνολογίας των ψυχρών στεγών.

  • η διάδοση και η προώθηση ανάπτυξης νέας νομοθεσίας, ενεργειακού κώδικα, αδειών και προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών εφαρμογής και άδειών σχεδιασμού και κατασκευής, που θα αφορούν στις ψυχρές στέγες.

 

Το Ε.Σ.Ψ.Σ διαθέτει το δικό του website, που δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Λα Ροσέλ. Στον ιστότοπο αυτό, είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και τις ενέργειες του Συμβουλίου. Το website του Ε.Σ.Ψ.Σ παρουσιάζει τις ψυχρές στέγες από τη δική του οπτική γωνία. Προσφέρει ένα γλωσσάρι τεχνικών όρων, άρθρα που αφορούν στο τεχνικό και εμπορικό κομμάτι των ψυχρών στεγών αλλά και τον τομέα της πολιτικής, κάποιες πηγές, δημοσιεύσεις που σχετίζονται με αυτήν την τεχνολογία και παρέχονται από το Ε.Σ.Ψ.Σ και τέλος, μία βάση δεδομένων ψυχρών υλικών για στέγες που πρόκειται να αναπτυχθεί και θα είναι διαθέσιμη μέσω του website. Επιπλέον, η δομή του website είναι διαθέσιμη σε 5 γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Γαλλικά και Γερμανικά) ενώ πρόκειται να μεταφραστούν και τα πιο σημαντικά άρθρα. Αυτό το website είναι επίσης και μια διαδραστική πλατφόρμα για την κυκλοφορία/ ανταλλαγή εγγράγων και την επικοινωνία μεταξύ των μελών του Συμβουλίου, πέρα από τις προγραμματισμένες συναντήσεις.

 

Όλες οι πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για Ψυχρές Στέγες και την εξέλιξή του μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση http://coolroofs-eu-crc.eu

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Δευτέρα, 01 Μάρτιος 2010 15:52 )
 
Δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για Ψυχρές Στέγες PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών (Πακέτο Εργασίας 2)
  
Δευτέρα, 25 Μάιος 2009 11:05

Ο σκοπός του ΕΣΨΣ είναι να συγκεντρώσει τις δυνάμεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων που σχετίζονται με τις «Ψυχρές Στέγες», όπως βιομηχανία, ερευνητικά κέντρα, κέντρα αγοράς και κατασκευαστές ψυχρών υλικών, προμηθευτές, και διανομείς, εργολάβους μονώσεων, συμβούλους, καθώς επίσης και τους τελικούς χρήστες.
Το ΕΣΨΣ στοχεύει στη δημιουργία στρατηγικού πλάνου δράσης για την καταπολέμηση των σημαντικότερων εμποδίων των ψυχρών στεγών που συνοψίζονται στην έλλειψη τεχνικής γνώσης και εμπειρίας, έλλειψη κινήτρων και πολιτικών και σκεπτικισμός.
Η 1η συνάντηση του ΕΣΨΣ πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο Brunel στο Uxbridge του Λονδίνου στις 11 Φεβρουαρίου 2009. Εκτός από τους εταίρους του προγράμματος, υπήρξε σημαντική εκπροσώπηση από φορείς της βιομηχανίας (BASF, Akzo Νόμπελ, Daikin, Hambleside Danelaw, SOPREMA, Bioni CS GmbH) και από οργανισμούς όπως το Cyprus Institute, το τεχνικό κέντρο Monier, η Sonnergy Ltd. Η αυξημένη συμμετοχή αναδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον για την τεχνολογία ψυχρών στεγών.
Πολύ σημαντική ήταν η συμμετοχή του καθ. H. Akbari, που διευθύνει την ερευνητική ομάδα Αστικής Θερμικής Νησίδας του εργαστηρίου Lawrence στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ ο οποίος είναι και ιδρυτικό μέλος του Αμερικανικού Συμβουλίου Βαθμονόμησης Ψυχρών Στεγών.
Το ΕΣΨΣ, για την εξυπηρέτηση των στόχων του προχώρησε στην ίδρυση των ακόλουθων 6 Επιτροπών:
a) Τεχνική Επιτροπή για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών των υλικών κατασκευής ψυχρών στεγών.
b) Επιτροπή Τεκμηρίωσης για τη συλλογή και επεξεργασία έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού.
c) Επιτροπή Πολιτικής για την προετοιμασία και κατάθεση προτάσεων πολιτικής στην ΕΕ και στα διάφορα κράτη-μέλη σχετικά με τις «Ψυχρές Στέγες».
d) Επιτροπή Αγοράς για τον προσδιορισμό και την υπερπήδηση των εμποδίων στην αγορά των «Ψυχρών Στεγών».
e) Επιτροπή Τελικών Χρηστών για τη διάδοση της τεχνολογίας στους πιθανούς χρήστες.
f) Νομική Επιτροπή για τα νομικά θέματα του ΕΣΨΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες και εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην επόμενη συνάντηση του ΕΣΨΣ παρακαλούμε επισκεφτείτε τις ακόλουθες διευθύνσεις στο διαδίκτυο:
Ιστοσελίδα του ΕΣΨΣ: http://coolroofs-eu-crc.eu/
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Τελευταία Ενημέρωση ( Δευτέρα, 01 Μάρτιος 2010 14:50 )
 
The EU - Cool Roofs Council (EU - CRC) PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών (Πακέτο Εργασίας 2)
  
Παρασκευή, 28 Νοέμβριος 2008 16:36
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών -(EU CRC)

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών (WP2 – Πακέτο Εργασίας 2)

Σύνοψη

Στόχος αποτελεί η ίδρυση του Συμβουλίου Ψυχρών Στεγών της ΕΕ (EU CRC).

Ο οργανισμός αυτός θα δημιουργηθεί προκειμένου να συγκεντρώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα των Ψυχρών Στεγών, όπως Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα στην ΕΕ, εμπορικούς παράγοντες, κατασκευαστές προϊόντων Ψυχρών Στεγών, προμηθευτές και διανομείς, κατασκευαστές στεγών, συμβούλους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς επίσης και τους τελικούς χρήστες, δηλ. δήμους, τοπικές αρχές, τεχνικά επιμελητήρια, κυβερνητικές ομάδες, συμβούλια ελέγχου ατμοσφαιρικής ποιότητας, οργανισμούς τυποποίησης, ενεργειακές υπηρεσίες , κατασκευαστικές, υπεύθυνους ανάπτυξης, οργανισμούς ανάπτυξης κατοικίας και άλλων ενδιαφερόμενων ομάδων ή ατόμων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών θα συγχωνεύσει όλες τις κινητήριες δυνάμεις για την προώθηση και αποδοχή των Ψυχρών Στεγών στην ΕΕ, τους εμπορικούς αντιπροσώπους και τους τελικούς χρήστες, στοχεύοντας να επιταχύνει τη μεταφορά γνώσης, να καταργήσει τους φραγμούς που θέτει η αγορά, να βοηθήσει τους κατασκευαστές να αναπτύξουν προϊόντα Ψυχρών Στεγών, να εκπαιδεύσει το κοινό, τους φορείς χάραξης πολιτικής και να αναπτύξει προγράμματα κινήτρων.

Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών θα διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των μηχανισμών που θα επιτρέψουν στους ιθύνοντες σχετικά με τις Ψυχρές Στέγες στην ΕΕ να αναδειχθούν και να έχουν ρόλο ρυθμιστικό ή καθοδηγητικό τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Επιπρόσθετα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών θα προσπαθήσει να θεμελιώσει συνδέσμους με άλλα Συμβούλια και ιδρύματα παγκοσμίως τα οποία εμπλέκονται στον τομέα των Ψυχρών Στεγών, είτε από την τεχνική είτε από τη νομοθετική πλευρά, καθώς και με επιχειρήσεις που ασχολούνται με την τεχνική των Ψυχρών Στεγών, με σχετικές οργανώσεις στις ΗΠΑ, την Ασία, κ.λπ.

Στο παρόν πλαίσιο, οι εμπλεκόμενοι φορείς ενημερώνονται έγκαιρα για την ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψυχρών Στεγών με τη βοήθεια του Πακέτου Εργασίας 6 του Προγράμματος Ψυχρών Στεγών που αφορά στην διάδοση και την επικοινωνία (WP6).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών προορίζεται να έχει αυτόνομη συνέχεια, δράση και λειτουργία και μετά το πέρας του Προγράμματος Ψυχρών Στεγών.

Στόχοι Ο κύριος στόχος εντός του πλαισίου αυτού είναι η:

Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψυχρών Στεγών

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών θα ασχοληθεί με τις ακόλουθες κατηγορίες/διαστάσεις της τεχνολογίας Ψυχρών Στεγών, διαμορφώνοντας τις σχετικές ομάδες:

1. Τεχνική διάσταση: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών θα ομαδοποιήσει πανεπιστήμια και ιδρύματα της ΕΕ με τους ειδικούς στην αγορά, οι οποίοι ασχολούνται με τα Ψυχρών Υλικών υψηλής ανακλαστικότητας για επικαλύψεις οροφών με στόχο να επιτευχθεί μεταφορά τεχνογνωσίας.Αυτό θα οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων για ψυχρά υλικά και επικαλύψεις οροφών που θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τα επιστημονικά μέλη του Συμβουλίου. Επιπλέον θα δημιουργηθούν επαφές με άλλα πανεπιστήμια στην ΕΕ και παγκοσμίως. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν πιλοτικές ενέργειες «για την δημιουργία» πρότυπων μελετών περίπτωσης οροφών με Ψυχρά Υλικά ανά την ΕΕ. Η εργασία της ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνεται στο πακέτο εργασίας 3 (WP3).

2. Πολιτική και Νομοθετική διάσταση: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών θα καταγράψει και θα εξετάσει το κανονιστικό πλαίσιο παγκοσμίως, τις υποχρεωτικές, καθοδηγητικές απαιτήσεις ή και την αξιοπιστία και θα αναλύσει τα βήματα και τη γνώση που έχει συγκεντρωθεί από την εισαγωγή προτύπων για τα Ψυχρά Υλικά. Μια λεπτομερής αξιολόγηση του γενικού τοπίου θα αναπτυχθεί βοηθώντας τον προσδιορισμό των πιθανών ζητημάτων πολιτικής και των ευκαιριών για την εισαγωγή της τεχνολογίας των Ψυχρών Στεγών στην ΕΕ. Το πολιτικό και το Νομοθετικό πλαίσιο αναλύονται στο πακέτο εργασίας 5 (WP5).

3. Εμπορική Διάσταση:Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών θα παρακολουθήσει την Ευρωπαϊκή αγορά και θα διενεργήσει μια έρευνα αγοράς σχετικά με την αποδοχή τέτοιων καινοτόμων τεχνολογιών από τους κατασκευαστές, τις κατασκευαστικές εταιρείες, τους αναδόχους κτιριακών έργων, τους ελεύθερους επαγγελματίες, κ.λπ. Το κομμάτι του Εμπορικού Τομέα αναλύεται στο πακέτο εργασίας 4 (WP4).

4. Τελικοί χρήστες:Ο κύριος σκοπός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψυχρών Στεγών είναι να βελτιώσει την πληροφόρηση των χρηστών μέσω ενός σχεδίου προώθησης (πακέτο εργασίας 4-WP4) και μέσω δραστηριοτήτων διάδοσης (πακέτο εργασίας 6-WP6).

Κάθε ομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών θα αντιπροσωπεύεται από τον σχετικό υπεύθυνο του κάθε Πακέτου Εργασίας, και όλοι οι συνεργάτες προγράμματος θα είναι αρχικά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψυχρών Στεγών. Περαιτέρω μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψυχρών Στεγών θα προστεθούν κατόπιν ειδικών προσκλήσεων και αιτήσεων.

Σχέδιο Δράσης Ψυχρών Στεγών

Η επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψυχρών Στεγών θα υλοποιηθεί μέσα από την εκπόνηση ενός λεπτομερούς Σχεδίου Δράσης. Το Σχέδιο Δράσης θα συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα από τους τέσσερις υπό εξέταση τομείς που προαναφέραμε και θα καθοδηγήσει τη γενική εργασία βασισμένο στα αποτελέσματα του Προγράμματος. Το προκαταρκτικό Σχέδιο Δράσης είναι το πρόγραμμα εργασίας της παρούσας πρότασης.

Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψυχρών Στεγών

Ο συγκεκριμένος ιστοχώρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψυχρών Στεγών θα συμπεριλάβει τεχνικές πληροφορίες, νομοθετικές πληροφορίες, φόρουμ συζητήσεων μεταξύ των σχετικών ομάδων εργασίας. Ο ιστοχώρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψυχρών Στεγών συνδέεται με τον ιστοχώρο του Προγράμματος Ψυχρών Στεγών και θα δημιουργήσει έναν φιλικό χώρο για όλους όσους ενδιαφέρονται για την τεχνολογία των Ψυχρών Στεγών.

Στρατηγικό Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψυχρών Στεγών μετά από την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ψυχρών Στεγών

Το Στρατηγικό Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψυχρών Στεγών θα διαμορφωθεί προς το τέλος του Προγράμματος Ψυχρών Στεγών με κατευθύνσεις:

1. Αξιολόγηση του Προγράμματος Ψυχρών Στεγών σε σχέση με τους συγκεκριμένους στόχους της δράσης.

2. Δημιουργία ενός σταθερού και συγκεκριμένου συνόλου προτάσεων ώστε να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι και να ικανοποιηθούν οι δείκτες αντίκτυπου της συγκεκριμένης δράσης.
Τελευταία Ενημέρωση ( Δευτέρα, 01 Μάρτιος 2010 14:49 )